W dniu 23 listopada 2016 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Levinsky College of Education (LCE) w Tel Awiwie. Umowa przewiduje wymianę kadry naukowej, studentów, wspólną realizację projektów naukowych i edukacyjnych.

Dla naszej Uczelni Levinsky College of Education to znakomity partner, ponieważ jest to wiodąca uczelnia pedagogiczna oraz najstarsza hebrajskojęzyczna uczelnia w Izraelu. Levinsky College posiada unikatowe w skali międzynarodowej doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli wszystkich stopni edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Jej studenci poznają zagadnienia związane ze sztuką, właściwym wykorzystaniem przestrzeni postprzemysłowej w miastach oraz dbaniem o środowisko naturalne.

Ze strony UP umowę podpisał JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak, ze strony LCE – Prezydent prof. Michal Beller. Koordynatorem projektu współpracy obydwu Uczelni ze strony UP jest Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP. W spotkaniu w Tel Awiwie uczestniczył również dr Konrad Meus, który z partnerami izraelskimi omówił kwestię wspólnej organizacji praktyk studenckich.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Levinsky College of Education w Tel Awiwie, 23 listopada 2016 r.
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Levinsky College of Education w Tel Awiwie