14 listopada 2016 r. Uniwersytet Pedagogiczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę o współpracy.

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Umowa umożliwia między innymi: udział ZUS-u we wspólnych projektach naukowych i badawczych, ma także ułatwić studentom i doktorantom Uniwersytetu odbycie stażu/praktyki w ZUS-ie . Studenci i doktoranci otrzymają też wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac dyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni także materiały niezbędne do tematyki prac.

Umowę podpisali Dyrektor Oddziału ZUS w Krakowie Dorota Ufir i Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak.

 

fot. Marcin Kania