W 77. rocznicę (było to 6 listopada 1939 r.) Sonderaktion Krakau (Akcji Specjalnej Kraków), zwanej też Aktion gegen Univ. Professoren (Akcją przeciwko Profesorom Uniwersyteckim), czyli podstępnego aresztowania i zesłania do obozów koncentracyjnych 144 profesorów, asystentów oraz kilku studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (a także 21 wykładowców Akademii Górniczej, 3 Akademii Handlowej, 1 Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i 1 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) delegacje krakowskich uczelni złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach zmarłych.

Główne uroczystości Akademickiego Dnia Pamięci odbyły się na cmentarzu Rakowickim z udziałem rektorów krakowskich szkół wyższych. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentowali Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i Prorektor ds. Studenckich dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała.

Odsłonięto (po renowacji) nagrobek prof. Stanisława Zaremby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, najwybitniejszego matematyka przełomu XIX i XX wieku, w 153 rocznicę urodzin.

W symbolicznym hołdzie delegacja UP (w jej skład weszli przedstawiciele Samorządu Studenckiego) odwiedziła groby profesorów związanych w przeszłości z naszą Uczelnią (m.in. prof. Tadeusza Słowikowskiego, prof. Mariana Tyrowicza, prof. Adama Przybosia, prof. Zofii Krygowskiej i prof. Marii Schabowskiej).

Nie zapomniano też o profesorach WSP, AP i UP spoczywających w mogiłach na innych cmentarzach (m.in. Salwatorskim, Białoprądnickim i parafialnym w Krzeszowicach). Udali się tam przedstawiciele wydziałów i instytutów UP, składając kwiaty i zapalając znicze.

Tego samego dnia w Auli Collegium Novum UJ odbyły się dalsze uroczystości związane z Sonderaktion Krakau. Wysłuchano Apelu Pamięci, odsłonięto tablicę przed historyczną salą nr 56 im. Józefa Szujskiego (w 1939 roku salą nr LXVI im. Mariana Kopernika) oraz złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum i Dębem Wolności rosnącym przed głównym gmachem Uczelni na Plantach.

Ważnym punktem poniedziałkowej uroczystości było wręczenie Medalu „Plus ratio quam vis” Uniwersytetowi Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Wyróżnienie odebrał Prorektor prof. dr Dieter W. Heermann.

 

fot. Dorota Rojek