W trosce o bezpieczeństwo studentów odbywających naukę na Uniwersytecie Pedagogicznym, w dniu 20 października 2016 r. podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Komendą Miejską Policji w Krakowie.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Komendą Miejską Policji w Krakowie
fot. Marcin Kania

Porozumienie dotyczy działań podejmowanych na terenie Uczelni przez policję w momencie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości lub mieniu. Określa też działania regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i w sytuacjach powodujących naruszenie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Reguluje ponadto zakres działań policji w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Komendą Miejską Policji w Krakowiefot. Marcin Kania