fragment okładkiDr hab. Marzena Błasiak Tytuła, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej) stworzyła podręcznik do nauki czytania dla dzieci z Ukrainy, które rozpoczynają naukę języka polskiego. Mogą z niej korzystać zarówno nauczyciele (także logopedzi), jak i rodzice.

mikrofon na tle uczestników konferencji29 listopada 2022 roku odbędzie się I Międzynarodowe Forum Eksperckie „Polska-Ukraina: nowe wyzwania edukacyjne i kulturowe”. Głównym celem Forum będzie dyskusja naukowa na temat sytuacji edukacyjnej i kulturowej ukraińskich migrantów przymusowych w Polsce, przede wszystkim w kontekście wspierania języka ukraińskiego oraz zachowania więzi edukacyjnej i kulturowej dzieci ukraińskich z ojczyzną.

logo Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejMiło nam poinformować, że projekt „Wczesne etapy rozwoju dwujęzyczności dzieci ukraińskich w polskich przedszkolach” złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w ramach programu Granty interwencyjne NAWA, uzyskał finansowanie w wysokości 172 000 złotych.

studentka z książkami na tle zielonej tablicyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację kursów języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku musieli opuścić swój kraj i nie mogą kontynuować studiów w Ukrainie.

oficjalnie powitanie uczestników w murach Uniwersytetu przez Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UPW okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku odbyła się już piąta edycja polsko-ukraińskiej Szkoły Letniej organizowanej przez dr Mateusza Kamionkę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tegoroczna edycja była szczególna, nie tylko dlatego, że do grona doktorantów z krajów partnerstwa wschodniego uczestniczących w projekcie dołączyli przedstawiciele Mołdawii, ale też dlatego, że odbywała się ona w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.