dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UPdr Olha Shevchuk-Kliuzheva

Miło nam poinformować, że projekt „Wczesne etapy rozwoju dwujęzyczności dzieci ukraińskich w polskich przedszkolach” złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w ramach programu Granty interwencyjne NAWA, uzyskał finansowanie w wysokości 172 000 złotych. Projekt realizowany będzie przez dr hab. Marzenę Błasiak-Tytułę, prof. UP z Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej oraz dr Olhę Shevchuk-Kliuzhevę z Katedry Języka Ukraińskiego Borys Grinchenko Kyiv University.