oficjalnie powitanie uczestników w murach Uniwersytetu przez Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP

W okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku odbyła się już piąta edycja polsko-ukraińskiej Szkoły Letniej organizowanej przez dr Mateusza Kamionkę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tegoroczna edycja była szczególna, nie tylko dlatego, że do grona doktorantów z krajów partnerstwa wschodniego uczestniczących w projekcie dołączyli przedstawiciele Mołdawii, ale też dlatego, że odbywała się ona w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Początkowo tematem projektu miał być marketing historyczny na poziomie regionalnym w Polsce. Atak Rosjan jednak zmienił plany organizatora. „Biorąc pod uwagę, ogromną pomoc Narodu Polskiego dla Ukrainy – w którą zresztą sam byłem zaangażowany – pomyślałem, że temat musi być jak najszybciej zmieniony. I tak tegoroczna szkoła letnia odbyła się pod hasłem »ABC pomocy ukraińskim uchodźcom na poziomie administracji lokalnej«”. W szkole letniej uczestniczyło dziewięciu młodych naukowców z różnych ośrodków naukowych Ukrainy i dwóch z Mołdawii.

Uczestników oficjalnie w murach Uniwersytetu przywitał Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP. Pierwsze zajęcia natomiast odbyły się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie, dzięki uprzejmości dr. hab. Piotra Długosza, prof. UP oraz dr hab. Liudmyly Kryvachuk, prof. UP, studenci mieli możliwość poznania wyników badań nad uchodźcami w Polsce. Celem szkoły było nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej. Najbardziej cennym doświadczeniem okazało się zdobycie umiejętności praktycznych, które uzyskali doktoranci w czasie wizyt w różnych ośrodkach samorządowych województwa Małopolskiego. Na spotkaniu z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz Dyrektorami poszczególnych departamentów, odpowiadających za pomoc w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, młodzi naukowcy ze wschodu mieli możliwość dowiedzenia się jak wygląda pomoc uciekającym przed wojną Ukraińców w województwie Małopolskim.

W trzecim dniu pobytu studenci odwiedzili Olkusz, gdzie spotkali się z Wicestarostą Powiatu Olkuskiego Pauliną Polak, która opowiedziała o pomocy szczególnie przy tzw. pociągach ewakuacyjnych, które przybywały do Olkusza już od pierwszych dni wojny. Studenci spotkali się również z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Łukaszem Rychlewskim, który tak wspominał pomoc Ukraińcom w Olkuszu: „Mieszkańcy Olkusza od pierwszych dni wojny bardzo aktywnie zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Pierwszy punkt pomocy został zorganizowany dzięki natychmiastowej i bardzo sprawnej współpracy wielu środowisk, które widziały potrzebę pilnej mobilizacji. Dzięki temu wsparcie ze Srebrnego Miasta trafiło do Ukrainy błyskawicznie, a wiele grup pomocowych inspirowało się wypracowanymi w Olkuszu rozwiązaniami”. W czasie projektu doktoranci odwiedzili miejsca, które świadczą pomoc dla uchodźców ze wschodu. Studenci ponadto, dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Pracy w Olkuszu, mieli możliwość zapoznania się z problemami osób, które zmuszone były zaczynać nowe życie w obcym kraju od znalezienia pracy.

uczestnicy szkoły letniej przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz

dr Mateusz Kamionka z z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Łukaszem Rychlewskim

Ostatni dzień natomiast upłynął pod znakiem poznania ważnych dla relacji polsko-ukraińskich miejsc. I tak młodzież miała okazję odwiedzić Zamek Pieskowa Skała, w którego okolicach w 1863 roku zginął bohaterską śmiercią Ukrainiec Andrij Potebnia, który ramię w ramię z polskimi powstańcami walczył z rosyjskim zaborcom. Doktoranci, odwiedzili też jego grób w pobliskim miasteczku Skała. Korzystając z dobrej pogody, młodzi naukowcy odwiedzili też inne ciekawe miejsca Jury Krakowsko-Częstochowskiej, takie jak Pustynia Błędowska czy Zamek w Ogrodzieńcu.

uczestnicy szkoły letniej w Zamku Pieskowa Skała

uczestnicy szkoły letniej na Pustyni Błędowskiej

„Projekt ten jest niezmiernie ważny dla relacji Polski z jej partnerami na wschodzie. To właśnie w nim uczestniczą przyszłe elity Ukrainy i Mołdawii. Tegoroczna edycja była szczególna w kontekście agresji, której ofiarą padła Ukraina” – dodaje dr Mateusz Kamionka pomysłodawca i organizator polsko-ukraińskich Letnich Szkół.

Realizacja projektu przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie możliwa była dzięki środkom pozyskanym z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.