logo Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejMiło nam poinformować, że projekt „Wczesne etapy rozwoju dwujęzyczności dzieci ukraińskich w polskich przedszkolach” złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w ramach programu Granty interwencyjne NAWA, uzyskał finansowanie w wysokości 172 000 złotych.

studentka z książkami na tle zielonej tablicyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację kursów języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku musieli opuścić swój kraj i nie mogą kontynuować studiów w Ukrainie.

oficjalnie powitanie uczestników w murach Uniwersytetu przez Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UPW okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku odbyła się już piąta edycja polsko-ukraińskiej Szkoły Letniej organizowanej przez dr Mateusza Kamionkę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tegoroczna edycja była szczególna, nie tylko dlatego, że do grona doktorantów z krajów partnerstwa wschodniego uczestniczących w projekcie dołączyli przedstawiciele Mołdawii, ale też dlatego, że odbywała się ona w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z władzami UPPodziękowania dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy w roku akademickim 2021/2022 w szczególny sposób zaangażowali się w działalność na rzecz społeczności uczelnianej oraz w pomoc dla uchodźców z Ukrainy złożyli dziś Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

prace studentów art & designStudenci kierunku art & design zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego zorganizowali zbiórkę, która polegała na sprzedaży własnych prac (grafik, rysunków, naklejek).