Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe jest:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym;
 • uzupełnienie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej;
 • wyposażenie w umiejętność tworzenia programów wycieczek miejskich i terenowych, oprowadzania po wybranych ekspozycjach muzealnych;
 • kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych;
 • dostarczenie umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej;
 • zapewnienie możliwości uzyskania certyfikatu poświadczającego uprawnienia do oprowadzania po ekspozycji w wybranych placówkach muzealnych (po spełnieniu wymogów wskazanych przez interesariuszy).

 

Sylwetka absolwenta

 • Posiada szeroką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego oraz prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej;
 • potrafi przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystyki w Krakowie i Małopolsce;
 • dysponuje wiedzą historyczną w zakresie sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w najpopularniejszych regionach turystycznych świata;
 • potrafi pracować w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego;
 • potrafi koordynować i aranżować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury;
 • posiada kompetencje w zakresie podstaw muzealnictwa i oprowadzania grup turystycznych po wybranych krakowskich ekspozycjach muzealnych.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl