studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • posiada rozległą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej;
 • ma kompetencje w zakresie podstaw muzealnictwa i oprowadzania grup turystycznych po wybranych krakowskich ekspozycjach muzealnych;
 • umie przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystyki w Krakowie i Małopolsce;
 • dysponuje szeroką oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w najpopularniejszych regionach turystycznych świata;
 • potrafi inspirować i animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych w celu promocji regionu, Polski i Europy;
 • umie pracować w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego;
 • umie koordynować i aranżować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury;
 • posiada kompetencje do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych;
 • potrafi profesjonalnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje dotyczące branży turystycznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

 • Studia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym.
 • Pozwolą uzupełnić wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej, marketingu, tworzenia nowych produktów turystycznych.
 • Wyposażą w umiejętności tworzenia programów wycieczek miejskich i terenowych, oprowadzania po wybranych ekspozycjach muzealnych.
 • Kompleksowo przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.
 • Dostarczą umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, w tym obsługi turystyki biznesowej.
 • Dają możliwość przygotowania wystawy muzealnej pod kierunkiem specjalisty, a tym samym uzyskania kompetencji kuratorskich.
 • Dają możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego uprawnienia do oprowadzania po ekspozycji w wybranych placówkach muzealnych (po spełnieniu wymogów wskazanych przez interesariuszy).

 

Dostęp do dalszych studiów

 • studia podyplomowe
 • Szkoła Doktorska

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa