Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku wzornictwo jest wykształcenie zawodowych projektantów specjalizujących się w dwóch specjalnościach, zarazem dwóch skalach. Makro – projektowanie przestrzeni (nazywane przez nas przyjazna przestrzeń) i mikro – obiektów użytkowych (czyli coś co rozumiemy pod hasłem well being).

Celem programu będzie rozszerzanie horyzontów myślenia o roli i funkcji miejsc publicznych, roli produktów w aktywnym zmienianiu otoczenia – i co równie istotne – roli odbiorców w ich kształtowaniu. W trakcie studiów podjęty zostanie dyskurs dotyczący współczesnej przestrzeni publicznej, w odniesieniu do dwóch założonych skal makro i mikro.

Studia będą kłaść nacisk na kwestię społeczną, a więc na rolę projektowanych obiektów w aktywizacji przestrzeni publicznej, prowokowaniu do określonych zachowań, jak twórcza aktywność, prosumpcja i uspołecznienie tej aktywności. Wybrane zagadnienia będą odzwierciedleniem szybko zmieniających się miast, społeczeństwa i technologii. To jednocześnie temat do podjęcia badań w dziedzinie kształtowania przestrzeni we współpracy z innymi dziedzinami nauki (socjologia, psychologia, antropologia, robotyka) oraz nowymi mediami.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Jest warsztatowo i artystycznie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej, również do pracy w multidyscyplinarnych zespołach projektowych. Pogłębił wiedzę teoretyczną z zakresu sztuk wizualnych oraz dziedzin nauk humanistycznych, technicznych i przyrodniczych. Potrafi podjąć współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, również poza projektowych. W trakcie studiów zdobywa doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i analizy ich wyników na potrzeby projektu.

Absolwent posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w obszarze projektowania skoncentrowanego na potrzebach i problemach społecznych. Potrafi podjąć zadanie dostosowania otoczenia do specyficznych wymogów różnych grup wiekowych: od projektów skierowanych do dzieci, poprzez grupy osób wymagających wsparcia, po projektowanie dla osób starszych. Ma doświadczenie związane z projektowaniem przestrzeni miejskiej. Posiada umiejętność harmonijnego kształtowania przestrzeni społecznej poprzez produkt czy architekturę. Jest gotowy do przeprowadzenia procesu wdrożenia projektu do produkcji.

Dla absolwenta ważna jest filozofia projektowania zrównoważonego, priorytetem są potrzeby użytkownika, ochrona środowiska naturalnego i działania na rzecz rozwoju i poprawy warunków funkcjonowania społeczeństwa. Zna i uwzględnia w pracy projektowej mechanizmy rządzące dziedzinami gospodarki (produkcja, kreowanie marki, handel, promocja, usługi). Absolwent wykorzystuje w procesie kreacji nowe media i technologie.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl