Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał poszerzoną wiedzę, specjalistyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie socjologii. Umożliwią mu one podjęcie pracy w instytucjach i dziedzinach, gdzie mają zastosowanie socjologiczna wiedza, a także zaawansowane socjologiczne metody i techniki badawcze. Studia umożliwiają sprofilowanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wybór specjalności (komunikacja audiowizualna lub kryminologia) pod kątem przyszłej pracy zawodowej.

Ukończenie studiów drugiego stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur, więzi instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Rozumie związki socjologii z innymi naukami społecznymi, takimi jak psychologia oraz nauka o państwie i prawie; zna też pojęcia i problemy, którymi te ostatnie się zajmują. Zna także zaawansowane metody i techniki – zarówno ilościowe jak i jakościowe – którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, potrafi je wykorzystać stosując nowoczesne technologie komputerowe.

Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do analizy konkretnych problemów społeczeństwa polskiego i innych społeczeństw. Potrafi w sposób pogłębiony prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu socjologii. Absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl