studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej między innymi w: ośrodkach rekreacji i sportu, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, jak również w jednostkach skupiających się na kształtowaniu prawidłowej sylwetki ciała, dbaniu o zrównoważony rozwój układu mięśniowego oraz ruchowego. Ukończenie tego kierunku daje również absolwentowi podstawę do ubiegania się o pracę jako przedstawiciel firm kosmetycznych, farmaceutycznych i chemicznych, a także organizowania i kierowania salonami odnowy biologicznej, centrami SPA.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kwalifikacje do pracy w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych. Umiejętności dobierania i wykonywania zabiegów kosmetycznych i relaksacyjnych oraz zarządzania ośrodkami SPA & Wellness oraz pracy z klientem.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia drugiego stopnia dają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa