studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

  • Nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji;
  • ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

 

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, uzyskanymi podczas studiów, absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej m.in. w: w ośrodkach rekreacji i sportu, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych jak również w jednostkach skupiających się na kształtowaniu prawidłowej sylwetki ciała, dbaniu o zrównoważony rozwój układu mięśniowego, oraz ruchowego. Ukończenie tego kierunku daje również absolwentowi podstawę do ubiegania się o pracę jako przedstawiciel firm kosmetycznych, farmaceutycznych i chemicznych, a także organizowania i kierowania salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa