Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku grafika jest uzyskanie wykształcenia artystycznego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie poszerzonej wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje artystyczne.

Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studenci kierunku mogą ubiegać się o otrzymanie podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i École Supérieure d'Art des Pyrénées – Pau Tarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes, Francja). Aplikant zobowiązany jest do udziału w wymianie studenckiej (minimum jeden semestr) z uczelnią partnerską.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Umie analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach; telewizji; agencjach graficznych; galeriach sztuki; instytucjach wystawienniczych; instytucjach kulturalnooświatowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

 

Kontakt

Dziekanat Wydziału Sztuki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl