studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w dyscyplinie sztuk pięknych oraz projektowych w zakresie grafiki, projektowania graficznego i multimediów pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Umie analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego i projektowego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii warsztatowych i multimedialnych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej oraz projektowej w: wydawnictwach, agencjach graficznych, telewizji, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, galeriach sztuki. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość́ ubiegania się̨ o podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa