studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej oraz projektowej w: wydawnictwach, agencjach graficznych, telewizji, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, galeriach sztuki. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w dyscyplinie sztuk pięknych oraz projektowych w zakresie grafiki, projektowania graficznego i multimediów pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Umie analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego i projektowego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii warsztatowych i multimedialnych.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa