studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta wysokich kompetencji językowych na poziomie zbliżonym do rodzimej znajomości języka włoskiego (C1+) oraz doskonałej znajomości włoskiej literatury i kultury.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury włoskiej. Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Wykazują się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (praca w zespole, kierowanie na przykład zespołem tłumaczy); rozumieją potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa