studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury włoskiej.

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz kolejnego języka obcego na poziomie B1.

Wykazują się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (praca w zespole, kierowanie na przykład zespołem tłumaczy); rozumieją potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia włoska jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty do spraw obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych oraz bardzo dobrej znajomości kultury obszaru językowego objętego programem studiów.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa