Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej jest ukształtowanie kompetentnego artysty oraz w zależności od wybranej specjalności: nauczyciela lub organizatora działań twórczych mającego rozległą świadomość kontekstów społecznych, kulturowych i artystycznych swojej pracy. Rozumiejącego złożony charakter i dynamikę procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenie twórczości indywidualnej oraz struktur i instytucji edukacyjnych i kulturalnych dla poszczególnych osób i dla całości życia społecznego. Potrafiącego współpracować i kierować pracą z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Posługującego się pełnym spektrum współczesnych środków artystycznych, świadomego aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywnie uczestniczącego w bieżącym dyskursie artystycznym.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych oraz do działać interdyscyplinarnych na polu sztuki, edukacji artystycznej i animacji kultury. Jest przygotowany do posługiwania się nowymi mediami, gotowy do prowadzenia własnej pracy badawczo-artystycznej oraz otwarty na eksperymenty formalne i warsztatowe. Zna i rozumie aktualne zjawiska i procesy społeczne i kulturowe oraz problematykę współczesnej edukacji i animacji kultury. Posiada pogłębioną wiedze teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej, edukacji artystycznej oraz animacji i organizacji działań twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. Posiada szerokie praktyczne umiejętności plastyczne, umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl