Studia I stopnia, stacjonarne 

 

Cel studiów

Kierunek wzornictwo przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach: projektowania prospołecznego oraz projektowania prorynkowego. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z wizualnymi aspektami projektowania, a wywodzących się z doświadczeń dyscyplin warsztatowych i estetyki formy.

Studia zapewniają wiedzę z zakresu historii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu produktu. Absolwent zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii przy znajomości antropometrii z elementami anatomii oraz psychofizjologii widzenia. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno ogólnoplastyczne jak i zawodowe.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach społecznych, ponieważ studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwinie ich niezależność i odpowiedzialność. Celem studiów jest również rozwijanie kreatywności niezbędnej przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w pracy projektanta.

Kierunek wzornictwo daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuk wizualnych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Absolwent jest warsztatowo i artystycznie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania prorynkowego z uwzględnieniem aktualnych trendów oraz prospołecznego, w tym projektowania dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Absolwenci kierunku wzornictwo są też przygotowani do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy ważna będzie filozofia projektowania zrównoważonego, z szacunkiem dla użytkownika, środowiska i społeczeństwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają absolwentom wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych oraz architektonicznych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwenci mogą rozpocząć działalność gospodarczą, zakładając prywatne firmy, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl