Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Absolwenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kwalifikacje w zakresie:

  • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
  • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
  • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
  • organizacji imprez turystycznych,
  • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
  • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w administracji samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa kulturowego), firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci , instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w skali Europy, Polski i regionu. Potrafią inspirować i animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl