Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego, jak i języków specjalistycznych. Posiada również wysoki stopień praktycznej znajomości języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego, jak i języków specjalistycznych. Uzyskuje wiedzę z zakresu przekładu i akwizycji języka, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie (np. biura tłumaczeń, wydawnictwa, jako samodzielni tłumacze tekstów specjalistycznych). Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, językoznawstwa, a także kompetencje praktyczne pozwalają mu na podjęcie zatrudnienia w charakterze tłumacza animatora lub asystenta językowego w sektorze kultury i mediów, w agencjach reklamowych, branży turystycznej i usługowej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej w różnych jednostkach organizacyjnych (np. departament współpracy z zagranicą, biura promocji, public relations, urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego i drugiego języka nowożytnego).

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 255

tel. 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl