SEMESTR ZIMOWY1 października 2022 – 26 lutego 2023
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 3 października 2022 – 22 grudnia 2022
3 stycznia 2023 – 3 lutego 2023
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 października 2022
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023
zimowa sesja egzaminacyjna 6 lutego 2023 – 10 lutego 2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2023 – 17 lutego 2023
przerwa międzysemestralna 20 lutego 2023 – 26 lutego 2023
SEMESTR LETNI27 lutego 2023 – 30 września 2023
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 27 lutego 2023 – 5 kwietnia 2023
12 kwietnia 2023 – 21 czerwca 2023*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
9 czerwca 2023
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2023
letnia sesja egzaminacyjna 22 czerwca 2023 – 30 czerwca 2023*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: 26 czerwca 2023
wakacje letnie, w tym: 1 lipca 2023 – 30 września 2023
praktyki przewidziane w planie studiów 1 lipca 2023 – 30 września 2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna 4 września 2023 – 12 września 2023
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2022/2023 13 września 2023 – 22 września 2023

Organizację roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu. Zimową sesję egzaminacyjną należy zakończyć nie później niż 12 lutego 2023 roku, a poprawkową sesję egzaminacyjną nie później niż 19 lutego 2023 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19).

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023