Kierunek

Ocena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Polską Komisję Akredytacyjną

biologia pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r.
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r.
edukacja techniczno-informatyczna pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r.
filologia polska pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r.
filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r.
filozofia pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r.
fizyka pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
geografia

pozytywna
Uchwała nr 640/2019 Prezydium PKA z dnia 5 września 2019 r.

grafika pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r.
historia pozytywna
Uchwała nr 130/2017 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r.
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r.
informatyka pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
matematyka pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r.
ochrona środowiska pozytywna
Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 r.
pedagogika wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyróżniająca
Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r.
pedagogika specjalna pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r.
politologia

pozytywna
Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r.

socjologia

pozytywna
Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.