KierunekData uchwałyOcena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Polską Komisję Akredytacyjną
biologia 7 września 2017 roku pozytywna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 29 maja 2008 roku pozytywna
edukacja techniczno-informatyczna 29 września 2011 roku pozytywna
filologia polska 23 kwietnia 2009 roku pozytywna
filologia (filologia angielska, filologia niemiecka, filologia romańska, filologia rosyjska) 6 lipca 2006 roku pozytywna
filozofia 22 czerwca 2017 roku pozytywna
fizyka 5 maja 2011 roku pozytywna
geografia 5 września 2019 roku pozytywna
grafika 2 lipca 2015 roku pozytywna
historia 6 kwietnia 2017 roku pozytywna
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 8 marca 2007 roku pozytywna
informatyka 5 maja 2011 roku pozytywna
matematyka 23 września 2010 roku pozytywna
ochrona środowiska 28 czerwca 2019 roku pozytywna
pedagogika 24 maja 2012 roku wyróżniająca
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 11 kwietnia 2019 roku wyróżniająca
pedagogika specjalna 16 czerwca 2016 roku pozytywna
politologia 9 lipca 2018 roku pozytywna
socjologia 11 stycznia 2018 roku pozytywna

 

Szczegółowe informacje na stronie interntowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.