Instytut Politologii

ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11

ip@up.krakow.pl
ipol.up.krakow.pl