Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017 – OBYWATELE POLSCY

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017 – OBCOKRAJOWCY

 

Wzory umów zawieranych w roku akademickim 2016/2017

 

Opłaty za wydanie dokumentów

Opłaty za wydanie dokumentów (z wyjątkiem opłaty za legitymację i indeks oraz czesne) można wpłacać na rachunek bankowy numer: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.

W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, numer studenta.