Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce terminy opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Terminy te mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr WZ.0201-23/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

 

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBYWATELE POLSCY

 


Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020 – OBCOKRAJOWCY

 

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 – OBYWATELE POLSCY

 

 

Opłaty za wydanie dokumentów

Opłaty za wydanie dokumentów (z wyjątkiem opłaty za legitymację i indeks oraz czesne) można wpłacać na rachunek bankowy numer: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, numer studenta.