Stawki godzinowe (45 minut) na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych wynoszą odpowiednio:

Kierunek studiówStawka godzinowa (PLN)
Administracja samorządow 13
ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny 20
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 11
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 14
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim  16
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 13
Biologia w terenie 20
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online) 25
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo 16
Edukacja językowa dorosłych 15
Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska 15
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej 18
Edukacja techniczna 12
Edytorstwo 14
E-nauczyciel 30
Etyka dla nauczycieli 9
Fizyka dla nauczycieli 12
Geografia 13
Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe 19
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 16
Historia 22
Historia i wiedza o społeczeństwie 22
Kompetencje przyszłości i coaching 33
Kreatywne nowe media 22
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 18
Logopedia 13
Marketing i kreatywna reklama 18
Matematyka 12
Media i public relations w sporcie profesjonalnym 19
Mediacje i negocjacje 15
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 10
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 14
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia online 16
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 15
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 20
Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych) 22
Organizacja i zarządzanie oświatą 11
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 10
Praca socjalna z uchodźcami 12
Prawo inwestycyjno-budowlane 14
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 19
Przyroda 17
Social Media Marketing 20
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 17
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 17
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10
Wiedza o społeczeństwie 22
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 15
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 12

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.39.2022 Rektora z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023