Rok akademicki 2018/2019

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 11 czerwca 2018 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2018 r.
  • II rata – do 30 listopada 2018 r.
  • III rata – do 15 marca 2019 r.
  • IV rata – do 30 kwietnia 2019 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawnaDecyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019