Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2018/2019 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo państwa 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4700 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600 4600
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400
historia 3400 3400
informatyka 4000 4000 3600
inżynieria bezpieczeństwa 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka  3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego  4000
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
  3. Zarządzenie nr R/Z.0.201-19/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019