Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
kazimiera.juszka@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Monika Skowrońska
monika.skowronska@up.krakow.pl
dr Wojciech Maciejewski
wojciech.maciejewski@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Kryminalistyki, Teorii Prawa i Prawa Międzynarodowego
Katedra Prawa Administracyjnego
Katedra Historii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy
Katedra Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Katedra Zarządzania Publicznego
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl