Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Andrzej Kozera
andrzej.kozera@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Urszula Kosielińska-Grabowska
urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl
dr Wojciech Maciejewski
wojciech.maciejewski@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Kryminalistyki, Teorii Prawa i Prawa Międzynarodowego
Katedra Prawa Administracyjnego
Katedra Historii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy
Katedra Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Katedra Zarządzania Publicznego
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji