Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
kazimiera.juszka@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Ustroju, Samorządu i Zarządzania
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Prawa Administracyjnego i Europejskiego
Katedra Polityk Publicznych
Katedra Nauk Prasoznawczych
Katedra Prawa Antydyskryminacyjnego
Katedra Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej
Katedra Prawa Sądowego
Katedra Badań nad Zrównoważonym Rozwojem

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl

strona internetowa