Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
joanna.lukasik@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Grażyna Aondo-Akaa
grazyna.aondo-akaa@up.krakow.pl
dr Jacek Sikorski
jacek.sikorski@up.krakow.pl

Struktura Instytutu

Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji
Katedra Pedagogiki Szkolnej i Edukacji Inkluzyjnej
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki
Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością
Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli