Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Michał Głażewski, prof. UP
michal.glazewski@up.krakow.pl
dr Magdalena Grochowalska
magdalena.grochowalska@up.krakow.pl


Struktura Instytutu

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej
Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Alternatywnej
Katedra Dydaktyki Ogólnej
Katedra Edukacji Artystycznej

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej