Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Bożena Muchacka

Zastępcy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
dr Magdalena Grochowalska

 

Struktura Instytutu

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej
Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi
Katedra Edukacji Artystycznej i Kulturalnej
Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych
Katedra Historii Oświaty i Wychowania
Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa