Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Teresa Muryn, prof. UP
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
dr hab. Marta Eloy Cichocka,  prof. UP

 

Struktura Instytutu

Filologia angielska
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Katedra Literatur Anglojęzycznych
Katedra Dydaktyki Przekładu
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

 

Filologia germańska
Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

 

Filologia hiszpańska
Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

 

Filologia romańska
Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

 

Filologia rosyjska
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Katedra Literatury Rosyjskiej
Katedra Przekładoznawstwa

 

Filologia włoska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Katedra Literatury Włoskiej

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa