Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
angela.bajorek@up.krakow.pl 
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UP
marta.cichocka@up.krakow.pl 
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@up.krakow.pl 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
bogumil.ostrowski@up.krakow.pl 
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Filologia germańska
Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

strona internetowa

 

Filologia hiszpańska
Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

 

Filologia romańska
Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

strona internetowa

 

Filologia rosyjska
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Katedra Literatury Rosyjskiej
Katedra Przekładoznawstwa

strona internetowa

 

Filologia włoska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Katedra Literatury Włoskiej

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa