Władze Instytutu

p.o. Dyrektor
dr hab. Jan Ryś, prof. UP
jan.rys@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
katarzyna.dormus@up.krakow.pl
dr Olga Wyżga
olga.wyzga@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Pedagogiki Rodziny
Katedra Historii Oświaty i Wychowania
Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny