Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
andrzej.ryk@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Hanna Stępniewska-Gębik
hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl
dr Olga Wyżga
olga.wyzga@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
Katedra Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej
Katedra Podstaw Pedagogiki
Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej
Katedra Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych

 

Kontakt

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa