Rozpoczęła się właśnie kolejna, 12. edycja konkursu Tadeusza Tertila na pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 5 czerwca 2018 r. i potrwa do 29 czerwca 2018 r.

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso na rok akademicki 2018/2019. O stypendia Fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 18 maja 2018 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zespół ds. Personalizacji zawiadamia, że w dniach 30 kwietnia, 2 oraz 4 maja 2018 r. nie będzie możliwości przedłużenia ważności legitymacji studenckich i doktoranckich.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się pierwsza tura wyboru Wykładów Ogólnouczelnianych. Druga tura zapisów potrwa od 28 lutego do 3 marca 2018.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Kilka dni temu została ogłoszona druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.