Zespół ds. Personalizacji informuje, że legitymacje studenckie i doktoranckie można przedłużać od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do godzinny 14.00.

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczyna zapisy na nowy semestr kursów języka rosyjskiego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 oraz biznes.

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutacje na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie, spoza UE) w roku akademickim 2018/2019.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019. Harmonogram dostępny jest na stronie Biura Spraw Studenckich.

Informujemy, iż w sobotę – 22 września br., rozpoczynają się prace związane z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. W związku z modernizacją ulic, zostaną zawieszone kursy tramwajowe na odcinku od Teatru Bagatela do Bronowic. Pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza.

11 września 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla laureatów III edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Wyróżnienie otrzymało również Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej za projekt „Student dla Seniora”.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 16 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 14 września 2018 r.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 14 września 2018 r.