Wykłady dla grup liczących powyżej pięćdziesięciu osób w formie zdalnej, ćwiczenia audytoryjne (dla grup do pięćdziesięciu osób), konwersatoryjne, laboratoryjne w formie tradycyjnej lub hybrydowej – taki model kształcenia będzie dostępny dla studentów od października, w nowym roku akademickim.

Publikujemy list, który otrzymaliśmy od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Łukasza Gulińskiego.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

17 czerwca 2020 roku odbyło się wręczenie podziękowań studentom naszej Uczelni, którzy od kilku miesięcy podejmują działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii nowego koronawirusa.

Publikujemy informacje dotyczącą wyjazdów pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach programu Erasmus+