Miło nam poinformować, że Studentem Miesiąca tym razem został Jakub Idzik – student drugiego roku bezpieczeństwa państwa.

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni.

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nasi współpracownicy, doktoranci i studenci stworzyli dzieło jedyne w swoim rodzaju: dwutomowe „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego”.