Studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty języka gruzińskiego.

Zapraszamy doktorantów do skorzystania z oferty wykładów przygotowujących do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej.