Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP 2 listopada 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć.

Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w pracy Domów Pomocy Społecznej. Pogarszająca się w naszym województwie sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawia, że w niektórych DPS-ach zaczyna brakować opiekunów. Osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc prosimy o kontakt z uczelnianym koordynatorem dr Katarzyną Jagielską. 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował konkurs na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie oraz rozprawę doktorską.

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Forum Kół Naukowych to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce.