Publikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

Studenci, którzy opuścili uczelnianą bazę noclegową na czas pandemii zapłacą za pokój 25 procent mniej.

Akademickie Biuro Karier przygotowuje studentów i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego do skutecznego poszukiwania pracy.

Terminy opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Informujemy, że dla wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Pedagogicznego uruchomiona zastała usługa Microsoft Teams działająca w ramach Office 365.