budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych
fot. Marcin Kania

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 31 października 2022 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.