Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek z przedstawicielkami zwycięskiego koła
fot. Marcin Kania

20 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom pierwszej edycji konkursu „Grant rektorski” oraz podziękowań dla organizacji studenckich i studentów, biorących aktywny udział w promocji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zebranych powitali Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP oraz Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP podczas przemówienia
fot. Marcin Kania

Jego Magnificencja skierował podziękowania i słowa uznania do studentów zaangażowanych w działalność kół naukowych. To dzięki uczestnictwu w pierwszej edycji konkursu „Grant rektorski” i otrzymanemu wsparciu finansowemu będą oni mogli zrealizować swoje projekty. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości piętnastu tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki za projekt „Ludzie, nekropolie, muzea. Wielokulturowe i wielowyznaniowe dziedzictwo Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej za projekt „Inny nie znaczy gorszy. Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności?”. Komisja konkursowa zarekomendowała także przyznanie trzech nagród za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości po pięć tysięcy złotych dla: Studenckiego Koła Naukowego Wzornictwa Prototyp za projekt „Lokalne dziedzictwo”, Koła Artystyczno-Naukowego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej za projekt „Szczęśliwe Miasto – Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej” i Studenckiego Koła Naukowego Polonistów za projekt „Miejsca Wisławy Szymborskiej. Lektura i edukacja”. Podczas spotkania przedstawiciele kół, ich opiekunowie oraz dyrekcje poszczególnych instytutów otrzymali listy gratulacyjne od władz rektorskich.

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki z przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Marcin Kania

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej z przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Marcin Kania

Podziękowania otrzymali także Samorząd Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Samorząd Doktorantów oraz studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 reprezentowali naszą Uczelnię na targach edukacyjnych, warsztatach, wydarzeniach, zawodach sportowych, wzmacniając w ten sposób wizerunek Uniwersytetu Pedagogicznego poprzez aktywne działania organizacyjno-promocyjne i społeczne.

Zdobywcom „Grantu Rektorskiego” gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów. Wszystkim studentom zaangażowanym w działalność promocyjną w mijającym roku akademickim dziękujemy i życzymy pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.