jarzębina przed głównym budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Marcin Kania

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 1 października 2021 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.