Trwa rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji Komunikacyjnych

Chcesz nabyć oraz udoskonalić wiedzę dotyczącą kompetencji komunikacyjnych oraz zasad pracy w zespole i radzenia sobie z emocjami – dołącz do programu już teraz.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty:

  • Komunikacja interpersonalna,
  • Radzenie sobie z trudnościami życiowymi,
  • Zarządzanie czasem i motywowanie samego siebie,
  • Regulacja emocji w sytuacjach ekspozycji społecznej,
  • Motywowanie przez cele,
  • Sztuka pięknego życia i kultura osobista,
  • Emisja głosu i estetyka wypowiedzi.

Dzięki finansowaniu warsztatów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia na jednym z dwóch ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów lub studiów jednolitych magisterskich.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji i programu