13 edycja konkursu o Nagrode im Tadeusza Tertila 02

Rusza kolejna edycja konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” adresowanego do absolwentów uczelni wyższych zamieszkałych w Tarnowie lub powiecie tarnowskim.

Kapituła przewiduje przyznanie trzech nagród w kategoriach:

  • najlepsza praca licencjacka lub inżynierska,
  • najlepsza praca magisterska z dziedziny nauk humanistycznych,
  • najlepsza praca magisterska z dziedziny nauk pozostałych wymienionych w wykazie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.

Zgłoszone prace powinny dotyczyć Tarnowa lub powiatu tarnowskiego. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14 tysięcy złotych brutto. Każdy ze zwycięzców w danej kategorii, oprócz kwoty pieniężnej, otrzyma dyplom oraz statuetkę, które zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w październiku 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie