Konkurs na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook

Biuro Spraw Studenckich i Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych ogłaszają konkurs o nagrodę Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook.

Przewodniczących kół naukowych prosimy o zgłaszanie aplikacji do konkursu do 22 marca 2019 r. poprzez wysłanie na adres e-mail kolanaukowe@up.krakow.pl linku do fanpage'a koła.

Wyboru najlepszego fanpage'a dokona jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Katarzyny Potyrały. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 marca 2019 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 1500 złotych, która będzie mogła zostać przeznaczona na cele statutowe koła naukowego.

Strona koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook powinna prezentować dotychczasowy dorobek, osiągnięcia oraz bieżącą działalność koła, informacje o władzach i opiekunie koła. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna strony, sposób komunikowania i dokumentowania osiągnięć oraz jego atrakcyjność dla potencjalnych członków koła.