Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Lista proponowanych wykładów dostępne będą w Wirtualnej Uczelni.

Karty kursów do pobrania

Zapisów należy dokonywać w dniach 21–26 lutego 2018 r.

W przypadku niewypełnienia limitów grup zostanie zorganizowana druga tura wyboru w terminie 28 lutego – 3 marca 2018 r.

Dokonując zapisów, należy wskazać kursy o łącznej liczbie punktów ECTS równej 2 czyli dwa wykłady w języku polskim (wykład liczący 15 godzin za 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (wykład liczący 15 godzin za 2 ECTS). Prosimy dokonywać przemyślanych zapisów na wykłady, gdyż nie będzie możliwości przeniesienia.

Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się po 13 marca 2018 r.

Wirtualna Uczelnia baner 2018